För Brf & Fastighetsägare

Hantering av övergivna cyklar

Uppsala Returcyklar AB arbetar med cykelåtervinning och försäljning av cyklar. Företaget har sitt säte och sin verkstad i Uppsala. Vi samarbetar med bostadsrättsföreningar, kommunala bostadsbolag fastighetsägare och fastighetsskötarbolag. Vi återvinner så många cyklar som vi bara kan och renoverar dem i vår verkstad och säljer dem vidare. Även cykeldelar återvinnas i form av reservdelar till andra cyklar. Överblivet skrot lämnas till återvinningscentralen.

Hur kan vi hjälpa er bostadsrättsförening?

Uppsala Returcyklar AB har framarbetat en enkel modell för er att ta stöd av när föreningen vill genomföra en cykelrensning. Om ni kontaktar oss så får ni  informationsbrev som ni kan skicka ut till medlemmarna och gröna lappar med information att sätta på övergivna cyklar. När medlemmarna har fått information om att en cykelrensning ska äga rum kan ni lappa cyklarna (alla cyklar, eller cyklarna som verkar vara övergivna). Lapparna brukar få sitta kvar i 2-3 veckor. Efter den första perioden på 2-3 veckor samlar föreningen ihop alla cyklar i ett förråd eller ställer ihop dem på gården med en kedja och behåller dem i tre månader. När cyklarna samlas ihop så listas alla cyklar som har ramnummer och denna lista skickas till Polisen. Uppsala Returcyklar kan vid behov och efter överenskommelse hjälpa till att samla ihop cyklarna och göra listan.

Under de tre månader har Polisen bevakning på de listade ramnumren och samtidigt kan personer som t.ex. har varit bortresta under rensningen få en chans att få tillbaka sin cykel.

Efter de tre månaderna tillfaller cyklarna Uppsala Returcyklar som helt kostnadsfritt kommer och hämtar cyklarna. Om er förening redan har gjort en rensning så kan vi komma och hämta cyklarna kostnadsfritt, vanligtvis inom 2-3 arbetsdagar.

Vad ingår i Uppsala Returcyklars hjälp till bostadsrättsföreningar?

  • Stöd och information om vår modell och de juridiska villkoren för att genomföra en cykelrensning.
  • Informationsbrev.
  • Lappar att märka cyklarna med.
  • Hjälp att samla ihop övergivna cyklar till ett förråd (efter överenskommelse).
  • Hjälp att göra en lista med ramnummer till Polisen (efter överenskommelse).
  • Förmedling av kontaktuppgifter till Polisen.
  • Kostnadsfri hämtning av övergivna cyklar och cykelskrot.

Hur kan vi hjälpa fastighetsägare, bostadsbolag och fastighetsskötarbolag?

Vi vill gärna har fler samarbetsavtal och uppdrag. Välkommen att kontakta oss för en dialog och offert. Telefon 0700-285877 eller mejla till info@uppsalareturcyklar.se