FAQ

Vad säger lagen om hantering av övergivna cyklar?

Innan man kan rensa ut övergivna cyklar måste de boende i god tid informeras att en cykelutrensning ska ske och vilket datum.

De boende skall ges möjlighet att märka upp sina cyklar så att det tydliggörs att cykeln har en ägare.

Ej uppmärkta cyklar kan därefter forslas bort och förvaras i minst tre månader. Under denna period måste en eventuell ägare ha en möjlighet att avhämta sin cykel.

Efter tre månader övergår äganderätten till fastighetsägaren som i sin tur överlåter äganderätten till Uppsala Returcyklar AB.

Hur bidrar du till ett bättre samhälle genom att ni låter oss återvinna era övergivna cyklar?

Genom att ni låter oss omvandla övergivna cyklar till billiga cykelprodukter eller miljöriktig återvinning bidrar ni bland annat till en minskad miljöbelastning, förbättrad trafik och ett effektivare resursanvändande.

Vidare skapas bättre ordning i cykelrum, cykelställ, allmänna ytor och utomhusytor.